Hayat hakkında 50 İncil Ayeti

0
4683

İşte hayat hakkında 50 İncil ayeti. Bunlar İncil ayetler hayata bakışınızı değiştirecektir. Hayata Tanrıların bakış açısıyla yaklaştığımızda, daha fazla etki yaratırız. Tanrı bizi sevdiği gibi birbirimizi sevmemiz için O'na hizmet etmemizi ister, insanları koşulsuz sevmek hayatınızı yaşamanın en iyi yoludur. Aşk en büyük emirdir çünkü aşk yaşıyor. Bu İncil ayetlerini bugün tüm kalbinizle okuyun ve İsa'nın sevgisinin hayatınızı dönüştürmesine izin verin.

Hayat hakkında 50 İncil Ayeti

1. Mezmur 121: 7-8:
7 Rab sizi tüm kötülüklerden koruyacaktır: ruhunuzu koruyacaktır. 8 Rab bu andan itibaren ve hatta her zaman için dışarı çıkmayı ve içeri girmeyi koruyacaktır.

KYOUTUBE'DA HER GÜN PRAYERGUIDE TV'Yİ İZLEYİN
HEMEN ÜYE OLUN

2. Efesliler 5: 15-16:
15 Gördüğünüz gibi, aptalca değil, akıllıca yürüdüğünüzü, bilge olarak, 16 Zamanı kullanın, çünkü günler kötülüktür.

3. Koloseliler 3: 23-24:
23 Ne yaparsan yap, yürekten yap, Rab'be gelince, insanlara değil; 24 Rab'bin bilincinde olarak mirasın ödülünü alacaksınız: çünkü Rab İsa'ya hizmet ettiniz.

4. Atasözleri 21:21:
21 Doğruluk ve merhametten sonra gelen, hayatı, doğruluğu ve onuru bulur.

5. Markos 8:36:
36 Bütün dünyayı kazanır ve kendi ruhunu kaybederse, bir insana ne fayda sağlar?

6. 2 Korintliler 5:7:
7 (İnançla yürüyoruz, görüşle değil :)

7. Atasözleri 27:19:
19 Suda olduğu gibi yüz yüze cevap verir, bu yüzden insanın kalbi insana.

8. Mezmur 73: 26:
26 Etim ve kalbim başarısız oluyor: ama Tanrı kalbimin gücüdür ve sonsuza dek benim payımdır.

9. 1 Petrus 3: 10-11:
10 Hayatı sevecek ve iyi günler görecek, dilini kötülükten kaçmasına ve dudaklarını kurnazlık etmediklerine izin ver: 11 Kötülükten kaçınmasına ve iyi yapmasına izin ver; onun huzur aramasına izin ver ve onu sürdür.

10. Mezmur 31: 3:
3 Sen benim rock'ım ve kalemsin; bu yüzden senin adın için beni yönlendir ve yol göster.

11. Mezmur 25: 4:
4 Temiz elleri ve saf bir kalbi vardır; ruhunu kibire kaldırmamış, aldatıcı bir şekilde yemin etmiş.

12. Atasözleri 4:23:
23 Kalbinizi özenle tutun; çünkü bunun dışında yaşam sorunları var.

13. Romalılar 12:2:
olacak Allah'ın, siz iyi ve kabul edilebilir ve mükemmel olanı ispat edebilir, ama siz aklını yenilenmesiyle değişin: 2 Ve bu dünyaya uymakta edilmeyecektir.

14. Mezmur 37: 7:
7 Rab'de dinlenin ve onun için sabırla bekleyin: Yolunda zenginleştiği için, kötü cihazları geçiren adam yüzünden kendinizden korkmayın.

15. Yuhanna 6:35:
35 İsa onlara dedi ki, ben hayatın ekmeğiyim: O bana kuyrukluyken asla aç kalmayacak; ve bana inanan asla susamayacaktır.

16. Atasözleri 13:3:
3 Ağzını tutan hayatını koruyor: ama dudaklarını geniş açarak yıkıcı olacak.

17. Tesniye 30: 16:
16 Bu gün sana Tanrı’nı Rabbini sevmesini, yollarını yürümesini, emirlerini, tüzüklerini ve yargılarını sürdürmesini emrediyorum, yaşayabileceğin ve çoğaltabileceğin: ve Tanrı Rabbi seni Eğer sahip olursanız olun arazi.

18. Mezmur 23: 6:
6 Şüphesiz ki iyilik ve merhamet hayatımın tüm günlerini takip edecek: ve sonsuza dek Rab'bin evinde yaşayacağım.

19. Vaiz 3:1:
1 Her şey için bir mevsim ve cennetin altındaki her amaca yönelik bir zaman vardır:

20. İbraniler 12:14:
14 Bütün erkeklerle barışı ve kutsallığın kimsenin Rabbi görmeyeceğini izleyin:

21: Yakup 3:13:
13 Bilge bir adam kimdir ve aranızda bilgi birikimine katlanıyor? bilgelik uyuşmazlığıyla yaptıklarını iyi bir sohbetten çıkarsın.

22. Atasözleri 10:17:
17 Talimatı koruyan bir yaşamın yolundadır: ama ereksiyonu tekrarlayan kızdırır.

23. Atasözleri 19:8:
8 Akıl sahibi olan, kendi ruhunu sever: anlayışı koruyan kişi iyi bulur.

24. Galatyalılar 2: 20:
20 Mesih'le çarmıha gerildim: yine de yaşıyorum; ama ben değil, ama İsa içimde yaşıyor: ve şimdi bedende yaşadığım hayat, beni seven ve bana benim için veren Tanrı'nın Oğlu'nun imanıyla yaşıyorum.

23. Yuhanna 7:38:
38 Bana inanan, kutsal kitabın dediği gibi, karnından canlı su akar.

24. Matta 16:25:
25 Kim hayatını kurtaracaksa onu kaybedecek: ve kim benim için hayatını kaybedecekse onu bulacak.

25. Vaiz 7:10:
10 Söylemeyin, Önceki günlerin bundan daha iyi olmasının nedeni nedir? çünkü bu konuda akıllıca bilgi istemiyorsunuz.

26. Mezmur 37: 5-6:
5 Rab'be doğru yol alın; ona da güven; ve onu geçmesi için getirecek. 6 Doğrulukunuzu ışık, yargınızı öğleden sonra getirecektir.

27. Matta 6:34:
34 Bu nedenle yarın için düşünmeyin: çünkü yarın kendi şeyleri için düşünmelidir. O güne kadar yeterlidir.

28. 1 Yuhanna 4:9:
9 Bu Tanrı'nın bize karşı sevgisini gösterdi, çünkü Tanrı sadece unutulmuş Oğlunu dünyaya gönderdi, onun üzerinden yaşayabileceğimiz.

29. 1 Timoteos 4: 12:
12 Hiç kimse gençliğinizi hor görmesin; ama sözlü, konuşmada, sadakada, ruhta, inançta, saflıkta inananların bir örneği ol.

30. Filipililer 2: 14-16:
12 Bu nedenle, sevgilim, her zaman itaat ettiğiniz gibi, sadece varlığımdaki gibi değil, şimdi yokluğumda, daha çok korku ve titreme ile kendi kurtuluşunuzu gerçekleştirin. 13 İçinde onun iyi hazının iradesini ve yapmasını sağlayan şey Tanrı'dır. 14 Her şeyi mırıldanmadan ve tartışmasız yapın: 15 Dünyada ışık olarak parladığınız çarpık ve sapkın bir ulusun ortasında, Tanrı'nın oğulları, azarlamadan, suçsuz ve zararsız olabileceğinizi; 16 Yaşam sözünü tutmak; Mesih günü sevinebiliyorum, boşuna koşmadım, ne boşuna çalıştım.

31. 1 Korintliler 15:22:
22 Çünkü Adamdem'de olduğu gibi herkes ölür, Mesih’te bile canlı olur.

32. Mezmur 118: 24:
24 Rab'bin yaptığı gün; sevineceğiz ve memnun olacağız.

33. Matta 6:25:
25 Bu yüzden size söylüyorum, Hayatınız, ne yiyeceğiniz veya ne içeceğiniz hakkında düşünmeyin; ne de vücudunuz için ne giyeceksiniz. Hayat etten, beden de rasyondan ziyade değil midir?

34. Yeremya 17: 9-10:
9 Kalp her şeyin üstünde aldatıcıdır ve umutsuzca kötüdür: bunu kim bilebilir? 10 Ben Rab kalbi arar, dizginleri denerim, her erkeğe kendi yollarına ve yaptıklarının meyvesine göre vermek bile.

35. Luka 11: 28:
28 Ama dedi, daha doğrusu, Tanrı'nın sözünü duyan ve onu koruyan kutsanmışlardır.

36. Timoteos 2: 3-16:
16 Bütün kutsal metinler Tanrı'nın ilhamıyla verilir ve doktrin için, kınama için, düzeltme için, doğruluk eğitimi için kârlıdır: 17 Tanrı'nın adamı mükemmel olabilir, tüm iyi işlere kusursuzca döşenmiş olabilir.

37. Galatyalılar 5: 25:
25 Eğer Ruh'ta yaşıyorsak, Ruh'ta da yürüyelim.

38. Yuhanna 14:6:
6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam» dedi: Hiç kimse Baba'ya karşı gelmez, ama benim tarafımdan.

39. Atasözleri 3: 1-2:
1 Oğlum, yasalarımı unutma; ama kalbinin emirlerimi yerine getirmesine izin ver: 2 Günlerce, uzun ömürlü ve barış için sana ekleyecekler. 3 Merhamet ve gerçeğin seni terk etmesine izin vermeyin: boynunuza bağlayın; onları kalbinin masasına yaz:

40. Matta 16:26:
26 Çünkü bir insan tüm dünyayı kazanacak ve kendi ruhunu kaybedecekse ne kazanır? ya da bir insan ruhu karşılığında ne verecektir?

41. Mezmur 16: 11:
11 Bana yaşam yolunu göstereceksin: senin huzurunda neşe doludur; sağ elinizde daha fazla zevk var.

42. Filipililer 1: 21:
21 Benim için yaşamak Mesih ve ölmek kazançtır.

43. Yakup 1:12:
12 Kutsal günaha katlanan adam kutsanmıştır: çünkü o denendiğinde, Lord'un kendisini sevdiğini kendilerine vaat ettiği yaşamın tacını alacaktır.

44. 1 Yuhanna 4:15:
15 Kim İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu itiraf ederse, Tanrı onun içinde ve Tanrı'da yaşıyor.

45. Atasözleri 13:12:
12 Umut ertelendi, kalbi hasta eder: ama arzu kuyrukluyken, bu bir hayat ağacıdır.

50. Romalılar 14:8:
8 Yaşayacağımız için Rab'be yaşıyoruz; ölsün, Rab'be ölürüz, bu yüzden yaşasak da ölsek de biz Rab'biniz.

46. Matta 5:14:
14 Siz dünyanın ışığısınız. Tepeye kurulmuş bir şehir saklanamaz.

47. 1 Korintliler 6: 19-20:
19 Ne? Bedeninizin, sizin içinizde olan, Tanrı'nın sahip olduğu Kutsal Ruh'un tapınağı olmadığını bilmiyorsunuz ve siz kendiniz değilsiniz. 20 Çünkü bir bedel ile satın alınırsınız: Tanrı'yı ​​bedeninizde ve ruhunuzda olan Tanrı'nın yüceltilmesi.

48. Atasözleri 10:9:
9 Kesinlikle dik yürür, ama yollarını saptırır.

49. Vahiy 3: 19:
19 Sevdiğim kadarıyla, azarlayıp alay ediyorum: bu yüzden gayretli ve tövbe edin.

50. Vaiz 7:14:
14 Refah gününde neşeli olun, ama sıkıntı gününde şunu düşünün: Tanrı da birini diğerine karşı koydu, sonuna kadar insan ondan sonra hiçbir şey bulamamalı.

 

 


Önceki haberÇocuklarımızın Gelecekteki Eşimiz İçin En İyi 10 Dua
Sonraki makaleGüç Hakkında 30 İncil Ayeti
Benim adım Papaz Ikechukwu Chinedum, bu son günlerde Tanrı'nın hareketi konusunda tutkulu olan bir Tanrı Adamıyım. Tanrı'nın, Kutsal Ruh'un gücünü tezahür ettirmesi için her inananı garip bir lütuf düzeniyle güçlendirdiğine inanıyorum. Hiçbir Hristiyan'ın şeytan tarafından ezilmemesi gerektiğine inanıyorum, Dualar ve Söz aracılığıyla yaşama ve egemenlik içinde yürüyecek Gücümüz var. Daha fazla bilgi veya danışmanlık için benimle chinedumadmob@gmail.com adresinden iletişime geçebilir veya +2347032533703 numaralı telefondan WhatsApp ve Telegram'da sohbet edebilirsiniz. Ayrıca sizi Telegram'daki Güçlü 24 Saat Dua Grubumuza katılmaya davet etmeyi çok isterim. Şimdi katılmak için bu bağlantıya tıklayın, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Tanrı seni korusun.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin

Bu site spam'i azaltmak için Akismet'i kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.